TV E-SASTERA

Sastera Visual: Dati Mata Ke Atma

SALURAN 2: DEKLAMASI PUISI

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Untuk menonton deklamasi, sila klik nama deklamator/program:

AHKARIM

HASIMAH HARUN

HesCom 2015

IRWAN ABU BAKAR

MUHAMMAD ROIS RINALDI

xxxxxxxxxxx

AHKARIM (Sila klik nama deklamator)

AHKARIM – UNTUK PENGUASA YANG TIDUR

HASIMAH HARUN (Sila klik nama deklamator)

HASIMAH HARUN – PUISI SYAHDU

HesCom 2015 . (Sila klik nama program)

IRWAN ABU BAKAR (Sila klik nama deklamator)

IRWAN ABU BAKAR – SELAMAT MENYAMBUT HARI PERANG

MUHAMMAD ROIS RINALDI (Sila klik nama deklamator)

MUHAMMAD ROIS RINALDI – MALAYA KEKASIHKU

TAMAT.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: